Fritagelse
Der gælder følgende fritagelser for virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer:

§ 9, stk. 1 og 5
Virksomheder kan ansøge told- og skatteregionen om bevilling til godtgørelse af eller fritagelse for afgift af chokoladeafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt
 • anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet, se D.1.3.3.
 • leveres til udlandet.
Ny tekst start
§ 9, stk. 3 og 5
Ny tekst slutVirksomheder kan ansøge told- og skatteregionen om bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter lovens kapitel 3. Der kan gives afgiftsfritagelse for
 • Ny tekst startchokolade, kakaopulver m.m. og lakrids, der anvendes til fremstilling af tobaksvarerNy tekst slut
 • Ny tekst startlakrids og kakaopulver m.m., der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenserNy tekst slut
 • Ny tekst startlakrids og kakaopulver, der anvendes til fremstilling af frugtvin, øl og mineralvandNy tekst slut
 • Ny tekst startkakaosmør, der anvendes til fremstilling af kosmetik.Ny tekst slut
Ny tekst start
Fremstilling af medicinalvarer § 20, stk. 1Ny tekst slut Varer, der anvendes af medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne, er fritaget for afgift.


Ny tekst start
§ 20, stk. 2 og 6
Ny tekst slutVirksomheder kan ansøge told- og skatteregionen om bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter lovens kapitel 3. Der kan gives afgiftsfritagelse for
 • Ny tekst startmandler og kakaobønner, der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenserNy tekst slut
 • Ny tekst startabrikoskerner, kakaobønner, mandler og nødder, der anvendes til fremstilling af frugtvin, øl og mineralvandNy tekst slut
 • Ny tekst startkakaoskaller, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer og kaffesurrogaterNy tekst slut
 • Ny tekst startpistachekerner, der anvendes til fremstilling af pølserNy tekst slut
 • Ny tekst startjordnødder, der anvendes til olieslagningNy tekst slut
 • Ny tekst starthasselnødder, der anvendes til udsæd.Ny tekst slut
Godtgørelse
§ 20, stk. 1, 3, 4 og 6
Virksomheder kan ansøge told- og skatteregionen om bevilling til godtgørelse af afgift af råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt
 • leveres til en registreret virksomhed til fremstilling af chokoladeafgiftspligtige varer
 • leveres til virksomheder, der har bevilling fra Told?Skat til fritagelse for råstofafgift
 • anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.
 • leveres til udlandet
 • Ny tekst startleveres til medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne. Ny tekst slut
§ 22, stk. 8
Virksomheder kan ansøge told- og skatteregionen om bevilling til godtgørelse af afgift af dækningsafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.