SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2019.271.SRAndelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidation22-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.270.SRLeveringssted ved salg af træpiller.22-05-19Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2019.269.SRVedtægtsændringer - Stemmer og fortegningsret - Ikke afståelse22-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.268.SRVedtægtsændringer - Stemmer, fortegningsret og forlods udbytteret - Ikke afståelse22-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.267.SRVedtægtsændringer - Tilbudspligt - Ikke afståelse22-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.266.SROmdannelse - Hjemstedsflytning - Selskaber22-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.265.SRPersoninvestor - Pensionsmidler - Investering - Unoterede aktier20-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.264.BRSkattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning16-05-19Personlig indkomstDom
SKM2019.263.SRØstrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted16-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.262.SRAffaldsafgift ved etablering af biocover15-05-19MiljøafgifterBindende svar
SKM2019.261.BREkstraordinær genoptagelse – skatteyderens anmodning15-05-19Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2019.260.ØLRStraf – skattesvig – medarbejderaktier – selvanmeldelse - tillægsbøde15-05-19StrafDom
SKM2019.259.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 515-05-19Momspligt + KontrolbestemmelserSKM-meddelelse
SKM2019.258.SRS.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion14-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.257.SRPensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve14-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.256.ØLRFuld skattepligt – tilflytning – opholdets længde – mellemliggende dage14-05-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2019.255.BRIndsætning på bankkonto – forklaring om lån – ordinær genoptagelse09-05-19Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2019.254.SRFondsbeskatning - fusion af fonde08-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.253.SRGenplacering af ejendomsavance i vingård i Portugal07-05-19EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2019.252.SRLedelsens sæde eller fast driftssted ved medarbejders virksomhed fra hjemmekontor07-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.251.SREngelsk trust anset for skattemæssigt transparent07-05-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.250.ØLRIndsætninger på bankkonti – subsidiære anbringender – forretningsmæssig begrundelse06-05-19Personlig indkomstDom
SKM2019.249.ØLRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed06-05-19Udenlandsk indkomstDom
SKM2019.248.ØLRFri bolig – skønsmæssig ansættelse – forlænget ligningsfrist – bopælspligt06-05-19Personlig indkomstDom
SKM2019.247.SRMoms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler03-05-19FradragBindende svar
SKM2019.246.SRForskerskatteordningen - skattepligt - 10-års reglen03-05-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.245.LSRForhøjelse af momstilsvar02-05-19FradragAfgørelse
SKM2019.244.SKTSTBetingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes - styresignal02-05-19Personlig indkomstStyresignal
SKM2019.243.LSRErhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning02-05-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2019.242.LSROmberegnede grundværdier02-05-19EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2019.241.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse02-05-19Modregning og transportAfgørelse
SKM2019.240.LSRAndelsboligforening – Renteswap - Lagerprincippet02-05-19Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2019.239.SRUdbyttegivende obligation - Struktureret fordring - Investering for frie- og pensionsmidler - Kursgevinst/kurstab02-05-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2019.238.BRRettidig klage – særlige omstændigheder02-05-19Når man vil klageDom
SKM2019.237.ØLRStraf – kildeskat – frifindelse02-05-19StrafDom
SKM2019.236.SRKommissionssalg, loppemarked - momspligt01-05-19MomspligtBindende svar
SKM2019.235.SRIkke åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - Ejendom skattefri efter parcelhusreglen30-04-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2019.234.SROverdragelse af partnerandele - vederlag for goodwill og rette indkomstmodtager30-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.233.SRDobbeltbeskatning - Øresundsaftalen - Exemptionslempelse29-04-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.232.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul29-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.231.HRLeasingselskab – tilbagebetaling af moms - momssvig29-04-19FradragDom
SKM2019.230.HRReservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person – momsfritagelse29-04-19Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2019.229.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter - dokumentation25-04-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.228.SKTSTGenoptagelse – som følge af en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper kan der anmodes om genoptagelse.25-04-19Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseMeddelelse
SKM2019.227.BRGrundværdiansættelse tilsidesat som åbenbar urimelig24-04-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.226.ØLRBefordringsfradrag – sædvanlig bopæl – bevisbyrde23-04-19Fradrag og afskrivningerDom
SKM2019.225.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger – negativt privatforbrug – gennemsnitstal fra Danmarks statistik23-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.224.VLRFri helårsbolig – fri sommerbolig – fri jagtret – hovedaktionær23-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.223.SRRoyalties og tjenesteydelser, dobbeltbeskatning15-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.222.SRFusion af fonde - ikke omfattet af reglerne om skattefrie fusioner12-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.221.SRFast driftssted ved søtransport12-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.220.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet12-04-19Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2019.219.LSRAnvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne12-04-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.218.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering afvist - Klageberettigelse12-04-19Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2019.217.LSRTinglysningsafgift – Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver12-04-19TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2019.216.SRMomspligt - sundhedsfaglig rådgivning - læge tilknyttet plejehjem26-03-19MomspligtBindende svar
SKM2019.215.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-19MiljøafgifterBindende svar
SKM2019.214.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-19MiljøafgifterBindende svar
SKM2019.213.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring11-04-19Momspligt + MiljøafgifterBindende svar
SKM2019.212.SRLevering af nyopført udlejningsejendom blev anset for virksomhedsoverdragelse11-04-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.211.SRLevering af nyopførte udlejningsejendomme blev ikke anset for virksomhedsoverdragelse11-04-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.210.SRLevering af IT-funktionalitet - i egenskab af offentlig myndighed10-04-19MomspligtBindende svar
SKM2019.209.LSRReklameudgifter med fuld fradragsret - Dagsarrangement10-04-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.208.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201909-04-19Momsfritagelse og -godtgørelseMeddelelse
SKM2019.207.LSRTransfer pricing – Overdragelse af immaterielle aktiver09-04-19Transfer pricingAfgørelse
SKM2019.206.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted - udenlandsk køretøj09-04-19Motor - Indregistrering og vægtafgiftBindende svar
SKM2019.205.LSRMoms – Salg af lejligheder09-04-19ByggeriAfgørelse
SKM2019.204.LSRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ ratepension – unoterede aktier – ferieboliger09-04-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2019.203.LSRBeskatning af hæderspriser09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.202.LSROmperiodisering af personlig indkomst09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.201.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A – Afbrydelse af udlandsophold09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.200.ØLREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel08-04-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2019.199.SRSkattefri fusion af pensionskasser05-04-19Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2019.198.SRP/S-deltagere skulle løbende betale ejendomsværdiskat på baggrund af ejerskabet og benyttelse af de gennem P/S’et ejede ejendomme04-04-19Ejendomsavancebeskatning + EjendomsværdiskatBindende svar
SKM2019.197.SKTSTUdtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - styresignal04-04-19FradragStyresignal
SKM2019.196.SRLeveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder03-04-19Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2019.195.BRRette indkomstmodtager - direkte følge lille frist-reglen formalitetsindsigelse03-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.194.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed03-04-19MomsgrundlagDom
SKM2019.193.SRForskerskatteordningen - ophør - 30 dages regel03-04-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.192.HREkstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning – exemptionmetoden03-04-19Udenlandsk indkomstDom
SKM2019.191.SRUdenlandsk AIF, selvstændigt skattesubjekt, retmæssig ejer02-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.190.SRUniversitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter02-04-19MomspligtBindende svar
SKM2019.189.SKTSTBrugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjer - styresignal02-04-19Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterStyresignal
SKM2019.188.SRTrust - skattemæssigt transparent02-04-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.187.SRMomsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af stand- og annonceplads ved afholdelse af kongres01-04-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.186.ØLRFradrag for underskud – etablering af erhvervsmæssig virksomhed – socialt medie01-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.185.ØLRFast driftssted – skattepligt til Polen – begrænset skattepligt til Danmark01-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.184.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – hævninger fra selskaber – familielån skærpet bevisbyrde01-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.183.VURDSTStyresignal om genoptagelse – fradrag i grundværdien for grundforbedringer - trærydning01-04-19EjendomsvurderingStyresignal
SKM2019.182.SRRefusionsordning - sandsugere - hjemsted - bareboat29-03-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.181.SRMomsfritagelse af kontingent og indtægter fra salg af standpladser ved afholdelse af kongres29-03-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.180.VURDSTVurderingsstyrelsens kommentarer til Højesterets dom af 27. november 2018 (sag 244/2017)28-03-19EjendomsvurderingSKM-meddelelse
SKM2019.179.SRAfvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen26-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.178.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse26-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.177.LSREfteropkrævning af moms26-03-19MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2019.176.SRRegistreringsafgiftsloven – anvendelse af mandskabsvogn26-03-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2019.175.SKTSTVederlagsfrie transaktioner - konsekvenser for momsfradragsretten - præcisering - styresignal26-03-19FradragStyresignal
SKM2019.174.BRUdeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret25-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.173.LSRAfgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken25-03-19MomspligtAfgørelse
SKM2019.172.ØLREkstraordinær genoptagelse ikke selvangivne indtægter fra udlandet25-03-19Udenlandsk indkomstDom
SKM2019.171.ØLRStraf – momssvig – flere tiltalte – bogholder – revisor - efterangivelser25-03-19StrafDom
SKM2019.170.LSRChokolade- og sukkervareafgift – Solidarisk hæftelse med leverandør25-03-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2019.169.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag25-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.168.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 421-03-19Kontrolbestemmelser + Personlig indkomstSKM-meddelelse
SKM2019.167.SROverenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.166.SROverenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening20-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.165.SRChokoladeafgiftsloven - Dekoration til bagværk19-03-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2019.164.SREtableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats19-03-19VirksomhederBindende svar
SKM2019.163.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.162.SROphørsspaltning og overdragelse med succession19-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.161.SRVærdiansættelse af bitcoins ved tilflytning15-03-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.159.ØLRFri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse – kommission – beslaglæggelse14-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.158.SRYdelser benævnt ”promotion and offering of sales financing” ikke momsfritagne formidlingsydelser14-03-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.156.SRKraftvarmeværk overgik til ”foreningsbeskatning” som følge af overførsel af elproduktionen13-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.155.SRInvestering gennem partnerselskab anset for struktureret fordring13-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.154.BRIndsætninger på konto – lån – tilbagebetaling af udlæg – skiftende forklaringer12-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-19MomsgrundlagDom
SKM2019.151.ØLROpgørelse af aktieavance – anskaffelses- og afståelsessum – maskeret udlodning11-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
SKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-19MomspligtAfgørelse
SKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-19SalgAfgørelse
SKM2019.145.SKTSTForenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal08-03-19Andet om momsStyresignal
SKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.142.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - styresignal.08-03-19Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2019.141.SRBeskatning af søfolk efter DIS- og DAS-ordningen08-03-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2019.140.SRAktieløn - warrants - afståelse08-03-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.139.SRSupplerende gratisaktier - aktieløn08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.138.SRAktieaflønning08-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.137.ØLRErhvervsmæssig virksomhed – virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning07-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2019.136.HRTransfer Pricing - transfer pricing-dokumentation – rettidig - markedsføringsaktiviteter07-03-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-19Når man vil klage + Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-19Modregning og transportDom
SKM2019.132.ØLREjendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder07-03-19EjendomsværdiskatDom
SKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-19StrafDom
SKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-19StrafDom
SKM2019.129.ØLRHenstand – Registreringsafgift - Ferrari07-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-19StrafDom
SKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.125.SRLL § 4 - Selskab som rette indkomstmodtager af overskudsandel i advokatpartnerselskab06-03-19VirksomhederBindende svar
SKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.123.SRUnit trust på Guernsey anset for selvstændigt skattesubjekt05-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.122.SRAIF-Værdipapirfond - Investeringsselskab - Omstrukturering05-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.120.ØLRKrydstogtsaktivitet omfattes ikke af tonnageskatteordningen04-03-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.119.ØLRIndeholdelse af A-skat – ansvar for manglende indeholdelse – bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter04-03-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-19Udenlandsk indkomstDom
SKM2019.117.SRAlmennyttig fond - fradrag for interne uddelinger og hensættelser04-03-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.116.SKTSTSkatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - styresignal01-03-19DødsboerStyresignal
SKM2019.115.SRSalg af vindmølleandele - skattemæssig succession01-03-19Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2019.114.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 201901-03-19Handel med udlandet og betalingspligtige personerMeddelelse
SKM2019.113.SRAmerikanske IRA-pensionsordninger - beskatningsret - lempelse28-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.109.ØLRUdlodningsbeskatning – bevis for overdragelse – skiftende forklaringer28-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.108.SROPP-projekt - til offentlig institution28-02-19Fradrag og afskrivninger + Andet om momsBindende svar
SKM2019.107.ØLRNulstilling af A-skat og AM-bidrag – konkurs – ægtefælle28-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2019.106.SRMomspligt - ekspropriation af ejendom26-02-19MomspligtBindende svar
SKM2019.105.SRFællesregistreret enhed - momsfradrag i forbindelse med ejendomsprojekt26-02-19FradragBindende svar
SKM2019.104.SRUdgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren22-02-19Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betalingDom
SKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.100.SKTSTPraksisændring vedrørende udenlandske lærlinge og praktikanter samt præciseringer vedrørende udenlandske studerende - styresignal21-02-19Udenlandsk indkomstStyresignal
SKM2019.99.SRLeveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland20-02-19MomspligtBindende svar
SKM2019.98.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres20-02-19Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2019.97.SREl-patronordningen - demontering af kraftvarmeanlæg20-02-19Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.95.ØLRDødsbo – arveafkald19-02-19DødsboerDom
SKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.93.VLRToldtarifering af spindlere til børnesikkerhedsgitre antidumpingtoldforordning19-02-19TariferingDom
SKM2019.92.SRSkattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession19-02-19VirksomhederBindende svar
SKM2019.91.ØLRSkønsmæssig ansættelse af lejeindtægter – hjemvisning18-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-19Fradrag og afskrivningerDom
SKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.88.ØLRMarkedsprisen for licenser ved eksternt salg skulle anvendes koncerninternt uden korrektion18-02-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.87.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.86.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation18-02-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.83.SRMoms af kompensation mod at ’frafalde et krav’14-02-19MomspligtBindende svar
SKM2019.82.SRGenbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videre14-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.81.SKTSTStyresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning14-02-19SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræer13-02-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.79.SRDobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler13-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.78.SRAfståelse af bitcoins modtaget som gave13-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.77.SRBeregningsgrundlag for ligningslovens § 7 P12-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.74.HROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering09-02-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-19EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-19ForældelseAfgørelse
SKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2019.67.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins08-02-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forhold07-02-19StrafKendelse
SKM2019.65.SRFamilien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt05-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.64.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn05-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.63.SRBeskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark05-02-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantning05-02-19SelskabsbeskatningDom
SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.58.SRLån – Callable Subordinated Capital Securities05-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2019.57.SRBetaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab05-02-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-19Fradrag og afskrivningerDom
SKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-19VirksomhederDom
SKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.52.VLRStraf – momssvig – skattesvig - dokumentfalsk – uregistreret virksomhed – falske fakturaer – værdi af fri bil31-01-19StrafDom
SKM2019.51.ØLRStraf – dokumentfalsk – momssvig – bedrageri – tilståelse - rettighedsfrakendelse31-01-19StrafDom
SKM2019.50.VLRStraf – momssvig – skattesvig – unddragelsernes størrelse - nulangivelser31-01-19StrafDom
SKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2019.47.SRPiloter - dobbeltbeskatning - lempelse - DBO med Storbritannien29-01-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.44.SRSalg af jord fra privat ejendom - ikke pålagt moms28-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.43.ØLRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning28-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.42.ØLRSkattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankring28-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2019.41.ØLRMaskeret udlodning – dokumentation for køb af springhest – skærpet bevisbyrde28-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-19Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2019.35.HRGrundejer berettiget til ekstraordinær genoptagelse24-01-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-19Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2019.32.SKTSTVærdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal23-01-19FradragStyresignal
SKM2019.31.SRVedtægtsændring og afvisning af spørgsmål22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.30.SRKapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn22-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2019.29.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgift – ikke registreret fødevarevirksomhed21-01-19StrafDom
SKM2019.28.SRPBL § 50 - skift af investeringsmanager21-01-19Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2019.27.ØLRMineralolieafgift – støttebrændere ved opstart og nedlukning21-01-19Energi og kuldioxidDom
SKM2019.26.SRMoms - Donation til opførelse af kirkerum17-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.25.SRVirksomhedsordningen - ledig kapital - køb af investeringsvine17-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2019.24.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.23.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.22.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.21.SRObligatorisk afgift – ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.20.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.19.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.18.SRObligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag16-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.17.SKTSTMomsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal14-01-19Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2019.16.SRTilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren kunne gennemføres uden skattepligt14-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.15.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 - handel med virtuel valuta14-01-19KontrolbestemmelserSKM-meddelelse
SKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.10.SRVirtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst09-01-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2019.9.SRBonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn08-01-19SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2019.8.SRIkke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse08-01-19MomspligtBindende svar
SKM2019.7.SRAfståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-01-19VirksomhederBindende svar
SKM2019.6.SKTSTGenoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal07-01-19SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.4.SRSkattefritagelse for indsamlet bidrag07-01-19Personlig indkomstBindende svar
SKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
SKM2019.1.SRTrust - skattemæssigt transparent07-01-19SelskabsbeskatningBindende svar

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter