Hvis momsen ikke betales rettidig, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Er der foretaget en foreløbig fastsættelse af tilsvaret, beregnes renten fra den dag, momsen for den pågældende momsperiode forfaldt til betaling.
 
Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af moms.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter