Renter
Betales lønsumsafgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen, dog mindst 50 kr. for en opgørelsesperiode. Der betales dog ikke renter af afgiftsforhøjelser foretaget efter § 7, stk. 1, dvs. når angivelsen for en opgørelsesperiode ikke foreligger rettidigt.
 
Fra den 1. januar 2001 følger rentebestemmelserne ikke længere af lønsumsafgiftsloven, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000 om ændring af skatte- og afgiftslove, men derimod af opkrævningslovens, lov nr. 169 af 15. marts 2000, § 7.
 
Af opkrævningslovens § 7, fremgår det, at betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales en månedlig rente med tillæg af 0,8 procentpoint for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Renten fastsættes for kalenderåret. Renten offentliggøres senest den femte sidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning.
 
Rykkergebyr
Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.
 
Fra den 1. januar 2001 følger dette af opkrævningslovens, lov nr. 169 af 15. marts 2000, § 6.
 
Fritagelse for betaling af renter, gebyrer mv.
Det fremgår af § 8 i opkrævningsloven, at fra den 1. januar 2001 kan regionerne, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af
  1. afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar, der pålægges efter § 4, stk. 2, jf. afsnit F.7
  2. gebyr for erindringsskrivelse, der pålægges efter § 6, jf. ovenstående
  3. renter, der pålægges efter § 7.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter