Danmark har indgået en række bilaterale aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skatteunddragelse. Nogle af aftalerne indeholder bestemmelser om gensidig bistand til inddrivelse af skatter.

Danmark har på nuværende tidspunkt indgået sådanne bilaterale aftaler med følgende lande: Belgien, Estland, Filippinerne, Frankrig (opsagt fra 1. januar 2008), Nederlandene, Indien, Letland, Litauen, Luxembourg, Marokko, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, Ukraine, USA og Venezuela jf. punkt 2.4.6.