Det er ikke obligatorisk for danske virksomheder at udskrive og opbevare et print af eksportledsagedokumenter med udpassageattest som eksportdokumentation i relation til momsregnskabet.

En udførselsangivelse med elektronisk udpassageattest i e-Export skal blandt andet anvendes som dokumentation for udførslen i følgende tilfælde:

  • Til brug for regnskabet med til- eller fraførsel i forbindelse med toldoplag og provianteringsvirksomheder.
  • Ved udførsel af punktafgiftspligtige varer mod afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse.
  • Ved direkte udførsel fra Danmark af tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992.
  • I forbindelse med anvendelse af de økonomiske toldprocedurer vedrørende aktiv og passiv forædling samt anmodning om toldgodtgørelse.
GB art. 793c
Når tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992, er udført via andre EU-lande, skal eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet, der er returneret fra udgangstoldstedet anvendes som eksportdokumentation i eksportørens punktafgiftsregnskab.