Reglerne for indberetning til indkomstregistret findes i afsnit A.B.1.2.1.3.