Indhold

Landbaseret væddemål kan udbydes fra en butik, spillebutik eller et landbaseret kasino. Udbuddet skal ske i lokalerne og kan ikke foregå uden for disse.

Bemærk

For at skabe den fornødne klarhed og ensretning har Spillemyndigheden valgt at ændre i terminologien, så det, der tidligere er blevet betegnet som en væddemålsbutik, fremover udelukkende vil blive betegnet som en spillebutik.

Butik

Butikker omfatter efter Spillemyndighedens praksis blandt andet kiosker, supermarkeder og tankstationer. Det er Spillemyndighedens vurdering, at restaurationer, bowlinghaller eller pizzeriaer mv. ikke falder ind under en naturlig forståelse af, hvad der kan blive betragtet som en butik, og der kan derfor ikke udbydes væddemål sådanne steder.

De enkelte butikker skal ved funktion, design og skiltning mv. fremstå og fungere som selvstændige, funktionelt og fysisk adskilte enheder, der enkeltvis kan lukkes af mod det fælles areal. Det indebærer, at det areal, som kunderne anvender til betaling mv. skal placeres inden for den enkelte butiks afgrænsning. Der må ikke være direkte, fri adgang fra den ene butiks salgsareal til den anden butiks salgsareal, og de varer, som en butik forhandler, må ikke kunne medbringes og betales i en anden butik.

Spillebutik

Ved spillebutikker forstås butikker, hvor der hovedsageligt sælges spil.

For at en butik kan betragtes som en spillebutik, skal følgende kriterier være opfyldt:

  1. der må ikke være væsentligt salg af kiosk- eller dagligvarer og
  2. mere end halvdelen af butikkens omsætning skal stamme fra spil 

Ad 1)

En butik kan kun betragtes som en spillebutik, når den er indrettet som en sådan særlig spillebutik. Det betyder, at en spillebutik ikke kan have væsentligt salg af kiosk- eller dagligvarer.

Butikker med et stort sortiment af kioskvarer, tankstationer og supermarkeder kan ikke betragtes som en spillebutik. Dette er uanset, at omsætningen fra spil er forholdsmæssig stor.

Ad 2)

Når det skal vurderes, om en butik er en spillebutik, skal omsætningen af spil (fx salg af væddemål, gevinstgivende spilleautomater og lotterier) holdes op mod det øvrige salg (kioskvarer m.m.). Spilomsætningen skal udgøre mere end 50% af den samlede omsætning for at en butik kan blive betragtet som en spillebutik.

Landbaseret kasino

BEK nr. 772/2017 angiver, at et landbaseret kasino skal indrettes, så lokaler med gevinstgivende spilleautomater sammen med det øvrige kasino udgør et sammenhængende entréområde. Se [J.A.10] om landbaserede kasinoer.

Bemærk

En bod vil også kunne betragtes som en butik eller spillebutik, hvis den er fysisk afgrænset.

En bod skal være fysisk afgrænset og vil typisk være af midlertidig karakter, fx opstillet på en markedsplads, på en festival eller ved et stadion. Ved fysisk afgrænsning menes der, at boden er afgrænset fra det omkringliggende areal med fx vægge/sider. Det betyder, at en bod ikke kan etableres inde i en anden butik.

Boden skal ligesom andre spillesteder have en godkendt bestyrer. Det er derudover tilladelsesindehavers eget ansvar, at eventuelle tilladelser fra andre myndigheder er på plads som fx kommune og politi.