Dato for udgivelse
02 Jun 2014 14:47
SKM-nummer
SKM2014.391.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0058215
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, ikke-byggemodnet grund
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 med henblik på nedsættelse af grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3.

Reference(r)

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven, LBK nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10 og Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven, LBK nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit C.2.1.4.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit C.2.3.

Sagen vedrøreren ubebygget grund, der ikke er byggemodnet og hvorpå der ikke er betalt tilslutningsbidrag.

Grunden var i 2006 og 2008 vurderet som øvrige grunde i området med en pris på 200 kr. pr. kvadratmeter.

Landsskatteretten havde nedsat værdien pr. 1. oktober 2010 fra 200 kr. pr. kvm. til 100 kr. pr. kvm., fordi grunden ikke som de øvrige grunde i området var byggemodnet og tilsluttet forsyningsledninger.

Skatterådet nedsætter grundværdien pr. 1. oktober 2006 fra 12.908.400 kr. til 5.273.600 kr. svarende til 85 kr. pr. kvadratmeter og pr. 1. oktober 2008 fra 12.908.400 kr. til 6.204.200 kr. svarende til 100 kr. pr. kvm.

Den for høje ansættelse kan tilskrives vurderingsmyndigheden.