Dato for udgivelse
06 May 2014 11:10
SKM-nummer
SKM2014.319.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0023847
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, omberegnede ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau pr. 1. oktober 2008.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10 og
Vurderingsloven § 33, stk. 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.5.1.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau for ejendom A er ansat på et forkert grundlag ved vurderingen pr. 1. oktober 2008

Ejendommen, der er vurderet som en beboelsesejendom med en lejlighed, har et boligareal på 203 m² og en garage på 47 m². Ejendommen har et matrikelareal på 2.646 m².

Ejendommen er ubeboelig, idet huset endnu ikke er færdigbygget.

Kommunen har ved en fejl færdigmeldt byggesagen i 2008, således at der i registrene stod, at huset var færdigbebygget. Kommunen har efterfølgende rettet fejlen, således at byggeriet fremstår som en igangværende byggesag.

På grund af fejlen i det kommunale register, har vurderingsmyndigheden vurderet byggeriet som færdig siden vurderingen pr. 1. oktober 2008. Desuden er der uhjemlet ansat en omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002 niveau jf. vurderingslovens § 33 stk. 13.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 ændres således:

Benyttelse: beboelsesejendom - færdig vurderet ændres til beboelsesejendom - under opførelse

Ejendomsværdi:

 2.900.000 kr. ændres til 2.600.000 kr.

Grundværdi:     817.100 kr. uændret
Omberegnet ejerboligværdi 2001  1.700.000 kr. udgår
Omberegnet ejerboligværdi 2002  1.850.000 kr. udgår

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2009 ændres således:

Benyttelse: beboelsesejendom ændres til beboelsesejendom - under opførelse

Ejendomsværdi: 2.450.000 kr. ændres til 2.200.000 kr.
 Grundværdi:

   610.500 kr. uændret

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011 ændres således :

Benyttelse: beboelsesejendom ændres til beboelsesejendom - under opførelse

Ejendomsværdi: 2.200.000 kr. ændres til 1.950.000 kr.
Grundværdi:    687.100 kr. uændret

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med indkomståret 2009