Dato for udgivelse
27 Feb 2014 13:08
SKM-nummer
SKM2014.156.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-046835
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 med henblik på nedsættelse af grundværdien samt ejendomsværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10 og
Vurderingsloven § 13.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.

Ejendommen er et sommerhus med et etageareal på 79 m². Ejendommen har et matrikelareal på i alt 6.568 m² heraf 436 m² vej, desuden er 3.945 m² strandnoteret.

Ved vurderingen pr. 1. januar 2000 og efterfølgende vurderinger er grundværdien ansat med 2 byggeretter, selv om grunden ikke kan udstykkes på grund af strandnoteringen.

Som konsekvens er ejendomsværdien for høj, idet grundværdien indgår som et delelement i skønnet over ejendomsværdien.

Grundværdien pr. 1. januar 2001 danner grundlag for beregning af ejendomsskatterne mens ejendomsværdierne pr. 1. januar 2001 og 1. januar 2002 bruges til beregningen af ejendomsværdiskatten.

Efter indstilling fra SKAT har Skatterådet ændret vurderingen således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001:

Ejendomsværdi: 3.150.000 kr. ændres til 2.400.000 kr.
Grundværdi: 2.402.300 kr. ændres til 1.645.500 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002: 

Ejendomsværdi: 3.700.000 kr. ændres til 2.800.000 kr.
Grundværdi: 2.839.100 kr. ændres til 1.944.700 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003: 

Ejendomsværdi: 3.900.000 kr. ændres til 2.950.000 kr.
Grundværdi:  3.057.500 kr. ændres til 2.094.300 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004:

Ejendommen årsreguleres i overensstemmelse med vurderingen pr. 1. oktober 2003.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005:

Ejendomsværdi:

4.750.000 kr. ændres til 3.600.000 kr.

Grundværdi: 3.579.700 kr. ændres til 2.451.300 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:

Ejendommen årsreguleres i overensstemmelse med vurderingen pr. 1. oktober 2005.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007

Ejendomsværdi: 5.700.000 kr. ændres til 4.350.000 kr.
Grundværdi: 4.367.800 kr. ændres til 2.991.800 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at grundværdien og ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 samt de efterfølgende vurderinger blev sat for højt.

Ændringen vil få skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 11. februar 2007 for beregning af den kommunale grundskyld samt fra og med indkomståret 2008 for beregningen af ejendomsværdiskat.