Dato for udgivelse
03 Feb 2014 08:21
SKM-nummer
SKM2014.96.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-053524
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnede ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 henblik på nedsættelse af grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 16
Vurderingsloven § 33, stk. 8 samt stk. 12-15.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.3

SKAT har afslået ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse af grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau for ejendommen A under henvisning til, at der ikke foreligger væsentlige fejl eller afvigelser ved vurderingen, ligesom der er lagt vægt på, om der er forekommet myndighedsfejl eller lignende, der har betydet, at ejeren i betydelig grad er blevet vildledt, og dermed ikke har benyttet sin klagemulighed.

Ejendommen, som er beliggende i landzone, har et matrikulær areal på 5.500 m². Der er i alt 4 bygninger på grunden med et samlet etageareal på 740 m², derudover er der garage og udhus arealer på i alt 158 m². Bygningerne er opført i 2006. Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi:

10.300.000 kr.

Grundværdi:   1.582.900 kr.
Omberegnet ejerboligværdi 2001   9.100.000 kr.
Omberegnet ejerboligværdi 2002   9.500.000 kr.

SKATs afslag påklages til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 jfr. Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Som begrundelse for ekstraordinær genoptagelse har Landsskatteretten anført følgende:

"Landsskatteretten bemærker, at SKAT på baggrund af fejl i planforhold mv. har genoptaget ejendomsvurderingerne for 2007-2009 og herved foretaget nedsættelser af ejendomsværdierne og grundværdierne. Ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder særligt de af SKAT foretagne væsentlige nedsættelser af ejendommens grundværdier og grundlaget herfor, finder Landsskatteretten tilstrækkeligt grundlagt for at pålægge SKAT at forelægge sagen om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 for Skatterådet."

Efter indstilling fra SKAT har Skatterådet ændret vurderingen således:

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi:

10.300.000 kr. ændres til 9.600.000 kr.

Grundværdi:   1.582.900 kr. ændres til 787.600 kr.
 Ejerboligværdi § 33 stk. 8

                0 kr. ændres til 9.594.500 kr.

Omberegnet ejerboligværdi 2001  9.100.000 kr. ændres til 7.096.500 kr.
Omberegnet ejerboligværdi 2002  9.500.000 kr. ændres til 7.546.500 kr.

Vurdering pr. 1. oktober 2007:

De omberegnede ejerboligværdier i prisniveau 2001 og 2002 bortfalder, idet der ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 ikke er en omberegningsgrund jf. vurderingslovens § 33 stk. 12-15.

Vurdering pr. 1. oktober 2008:

De omberegnede ejerboligværdier i prisniveau 2001 og 2002 bortfalder, idet der ved vurderingen pr. 1. oktober 2008 ikke er en omberegningsgrund jf. vurderingslovens § 33 stk. 12-15.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at vurderingen i 2006 blev sat for højt.