Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:58
SKM-nummer
SKM2014.27.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-208984
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven §13

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit C

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien samt grundværdien pr. 1. oktober 2004 er ansat for højt.

Ejendommen, som er en ubebygget grund, har et matrikulær areal på 2.084 m² og er beliggende i sommerhusområde.

Ejer har fået afslag på bebyggelse af den ubebyggede grund under henvisning til, at den er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelse, da den ligger indenfor 100 meter fra en Hellekiste (fortidsminde).

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsværdi: 154.600 kr. ændres til 20.800 kr.
Grundværdi:

154.600 kr. ændres til 20.800 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at grund- og ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat for højt.

Den indstillede ændring vil betyde, at såvel grundværdien som ejendomsværdien i 2004 nedsættes med ca. 86 %.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage ejendomsvurderingen for yderligere 5 ejendomme med samme forhold.