Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:34
SKM-nummer
SKM2014.21.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-003849
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit E.1.1

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2006.

Ejendommen, som har et matrikulær grundareal på 905 m², var ved vurderingerne i 2004 og 2006 bebygget med en bygning i alt 1.255 etagemeter fordelt med 665 m² beboelse og 590 m² erhverv.

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi:

11.200.000 kr.

Grundværdi:   1.959.900 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   4.630.200 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 50,11 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi:

11.200.000 kr.

Grundværdi:

  1.959.900 kr.

Dækningsafgiftspligtig værdi:    bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

665 m²

1,0

665,00 m²

665,00 m²

52,24

Kontor

145 m²

1,2

174,00 m²

Butik

245 m²

1,2

294,00 m²

Andet *

200 m²

0,7

140,00 m²

Erhverv i alt

719 m²

608,00 m²

608,00 m²

47,76

*Erhverv i kælder

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi: 17.900.000 kr.
Grundværdi:

  2.614.800 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:    7.659.400 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 50,11 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi:  17.900.000 kr.
Grundværdi:   2.614.800 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:    bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal

Vægt

Areal x vægt

Samlet vægtet areal

I pct.

Beboelse

665 m²

1,0

665,00 m²

665,00 m²

52,24

Kontor

145 m²

1,2

174,00 m²

Butik

245 m²

1,2

294,00 m²

Andet *

200 m²

0,7

140,00 m²

Erhverv i alt

719 m²

608,00 m²

608,00 m²

47,76

*Erhverv i kælder

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingerne ændres således:

Vurderingen pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 4.630.200 kr. bortfalder.

Vurderingen pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 7.659.400 kr. bortfalder

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.