Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:33
SKM-nummer
SKM2014.20.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0015380
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 henblik på nedsættelse af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 18

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit F.2

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2006.

Ejendommen som er et ubebygget areal beliggende i et sommerhusområde har et matrikulær areal på 1.206 m². Ejendommen vurderes første gang pr. 1. oktober 2006. I denne forbindelse har SKAT ansat en omberegnet grundværdi i prisniveau 2002. Den omberegnede grundværdi er indberettet forkert, idet der er byttet om på areal- og byggeretsprisen.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2006 ændres fra 36.180.000 kr. til 60.200 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2006 blev sat for højt.