Dato for udgivelse
29 Oct 2013 13:00
SKM-nummer
SKM2013.749.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0225828
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. januar 2003, pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33 stk. 16 og 17

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-2, afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-2, afsnit C

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-2, afsnit F

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at grundværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. januar 2003, 1. oktober 2004, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 51 som blev vedtaget den 7. oktober 2002.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvareforretning på ejendommen, som er beliggende i et industriområde. Lokalplanen fastlægger at det maksimale bruttoetageareal er på 2.000 m². Lokalplanen blev afløst af lokalplan 1211-41 den 12. september 2011.

Ejendommen har fået tillagt arealer af flere omgange i den periode, hvor lokalplanen har været gældende.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurderingen pr. 1. januar 2003:

Grundværdi 234.300 kr. ændres til 769.700 kr.
Omberegnet grundværdi 2001

ansættes til 733.000 kr. (basisniveau 2001)

Ejendommen årsreguleres pr. 1. oktober 2003 i overensstemmelse med ovenstående.

Vurderingen pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi 7.500.000 kr. uændret
 Grundværdi 2.040.200 kr. ændres til 1.031.300 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

5.459.800 kr. ændres til 6.468.700 kr.

Omberegnet grundværdi 2004 1.748.800 kr. ændres til 1.031.300 kr. (basisniveau 2004)

Vurderingen pr. 1. oktober 2005:

Ejendomsværdi 7.500.000 kr. uændret
Grundværdi

2.054.800 kr. ændres til 1.038.700 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

5.445.200 kr. ændres til 6.461.300 kr.

Omberegnet grundværdi 2005 1.761.200 kr. ændres til 1.038.700 kr. (basisniveau 2005)

Vurderingen pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi 7.900.000 kr. uændret
Grundværdi 2.201.600 kr. ændres til 1.038.700 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi 5.698.400 kr. ændres til 6.861.300 kr.

Ejendommen årsreguleres pr. 1. oktober 2007 i overensstemmelse med ovenstående.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingen pr. 1. januar 2003 ikke taget hensyn til de bestemmelser som fremgår af Lokalplan 51.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004, 2005 og 2006 fejlagtigt ansat grundværdien ud fra et forkert vurderingsprincip idet der er anvendt etagearealprincip i stedet for kvadratmeterprincip.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden, samt at fejlen er væsentlig.