Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Vurdering af grundværdien af ejendomme i landzone (H.A.3.2.5.1)
  • Særlige forhold om jordarealer i landzone (H.A.3.2.5.2).