Deklarationer skal tages i betragtning ved vurderingen, i samme omfang som de påvirker arealets værdi i handel og vandel.

Det kan fx være:

  • Tinglyste deklarationer, hvorefter et areal uden vederlag kan kræves afstået til det offentlige - oftest kommunen - til vejudvidelse og lignende
  • Deklarationer, der i øvrigt giver det offentlige ret til at udøve en særlig råden over en ejendoms arealer
  • Oversigtsdeklarationer i forbindelse med vejkryds mv.

Ved bedømmelsen vil det især være af betydning, hvornår arealet kan forventes at blive krævet afstået og om deklarationsarealet også efter afståelsen kan medregnes ved beregningen af den tilladte bebyggelse på grunden.