Hektarprincippet er en kombination af en særlig beregningsmetode for de landbrugsmæssige grundværdier og kvadratmeterprincippet.

Det anvendes i alle områder i landzone med plantype "P: Øvrige områder i landzone". Se afsnit H.A.3.2.5.

Hektarprincippet omfatter også områder med spredt bebyggelse med enfamiliehuse, sommerhuse, mv., hvor kvadratmeterprincippet anvendes på den enkelte ejendom.

SKAT fastsætter de hektarpriser, som de landbrugsmæssige grundværdier ansættes efter. De angår den middelgode kvalitet. Ud fra ændringen i forhold til hektarpriserne ved den sidste vurdering, ansættes grundværdierne for boniteter, der afviger fra den middelgode, med tilsvarende ændringer.

Stuehusets grundværdi beregnes normalt ved, at den tidligere ansættelse fremskrives med en stigning eller et fald svarende til ændringen i den landbrugsmæssige grundværdi.