Reglerne om genoptagelse af vurdering af fast ejendom er ændret ved lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. De overgangsregler, der direkte har betydning for genoptagelser, går ud på, at lovændringen ikke gælder for genoptagelser, hvor

  • anmodning om genoptagelse er modtaget i SKAT før 1. januar 2013 eller
  • SKAT før 1. januar 2013 har besluttet at foretage en genoptagelse.

For disse sager vil de hidtil gældende regler skulle anvendes. Se ændringslovens § 3, stk. 10. Se afsnit A.A.8.4.3.