Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til arbejdsskadeafgiften.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik

Regel

Der skal betales en afgift på:

  • 17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende det foregående kalenderår
  • 12 pct. af de samlede arbejdsulykkeserstatninger m.v., som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår.  

Lovgrundlag

Reglerne om arbejdsskadeafgiften står i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (lov nr. 1345 af 21. december 2012 med senere ændringer).

Loven trådte i kraft den 1. januar 2013.

Arbejdsskadeafgiftsloven forkortes i denne vejledning til ABSAL.

Historik

Bilaget til loven blev med lov nr. 1810 af 23. december 2015 ændret som følge af ændringer i pensionsalderen, hvilket har betydning for beregningen af erstatninger for arbejdsskader. Ændringsloven trådte i kraft den 29. december 2015.

ABSAL blev endvidere ændret pr. 1. juli 2016 ved lov nr. 395 af 2. maj 2016 som følge af etableringen af den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Dette som led i en strukturændring for varetagelsen af opgaver på Arbejdsskadestyrelsens område. Om baggrunden for ændringen henvises til lovforslaget til lov nr. 395 af 2. maj 2016, L 141 af 26. februar 2016, samt L 140 af samme dato, forslag til Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.