Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsperiode, angivelse og betaling.

  • Afgiftsperiode
  • Regler for angivelse og afregning 

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for arbejdsskadeafgiften er kalenderåret, se ABSAL § 2. Afgiften skal dermed betales en gang årligt på grundlag af de bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring), som er betalt vedrørende det foregående kalenderår og de arbejdsulykkeserstatninger, som er tilkendt i det foregående kalenderår. Se afsnit E.A.6.4.3 om bl.a. beregning af afgiften.

Regler for angivelse og afregning

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal angive og betale afgiften til Skatteforvaltningen senest den 15. september i afgiftsåret. Se ABSAL § 5, stk. 2.

Hvis sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller en helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag.

Angivelser skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Angivelse og betaling skal som udgangspunkt ske elektronisk ved brug af TastSelv.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter