Indhold

Dette afsnit beskriver de tilfælde, hvor der skal ske regulering efter xML § 43x, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.5 om salg og udtagning af aktiver, der ikke er omfattet af investeringsgodebegrebet.