Den, der har foretaget en uretmæssig parkering eller standsning, hæfter for parkerings- og standsningsafgiften. Bliver afgiften ikke betalt inden den fastsatte frist, hæfter køretøjets ejer eller bruger også for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet.

Det fremgår af Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM), hvem der er ejer og/eller bruger af køretøjer.

Bestemmelserne om hæftelse for afgifterne fremgår af færdselslovens § 121, stk. 4 og hæftelse for afgiftspålæg udstedt af en kommune fremgår af færdselslovens § 122a, stk. 3.