Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL § 22, stk. 1, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

 • Varer omfattet af dækningsafgift
 • Afgiftssatser for dækningsafgift
 • Tidligere afgiftssatser
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokolade, sukkervarer og nødder (råstofafgift) samt dækningsafgift af disse produkter. Se CHOAL §§ 1, 19 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.

Varer omfattet af dækningsafgift

Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele.

Eksempler: Dækningsafgiftspligtige varetyper

Følgende varetyper er eksempler på varer med afgiftspligtige bestanddele, der er tariferet under de toldtarifpositioner, som er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende

Pos. 1806

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere

Pos. 1901

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner, flager), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter

Pos. 1904

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater og lignende varer af mel eller stivelse

Pos. 1905

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks (Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten)

Pos. 2008

Tilberedte fødevarer, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger

Pos. 2106

Drikkevarer, fx kakaomælk

Pos. 2202

Eksempler: Afgiftspligtige ingredienser

Følgende ingredienser er eksempler på chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele:

 • Kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade
 • Lakrids, tyggegummi,
 • Mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder
 • Masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner og ferskenkerner.

xEksempler: Dækningsafgiftspligtige produkterx

 • xLandsskatteretten har i en klagesag truffet afgørelse om, at der alene skal betales dækningsafgift af indholdet af nødder og kakao i en creme og ikke af cremen som helhed i vafler i en vaffelblanding. Se SKM2019.274.LSRx

 • xSkatterådet har i et bindende svar bekræftet, at der skal betales dækningsafgift af vægten af mandlerne i den dekoration, der skal påføres noget bagværk, og ikke hele dekorationens vægt. Se SKM2019.165.SR.x

Bemærk

 • Jordnøddemasse/-pasta er dog ikke omfattet af råstofafgiftspligten og dermed heller ikke af dækningsafgiftspligten. Se SKM2002.643.LSR.
 • Fra og med 1. april 2019 xudgikx toldtarif pos. 2105 af det dækningsafgiftspligtige vareområde, hvilket betyder, at der ikke mere skal betales dækningsafgift af xkonsumisx.

Afgiftssatser for dækningsafgift

Dækningsafgiften betales ved indførslen eller modtagelse fra udlandet - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele. De aktuelle satser udgør fra og med 1. januar 2018:

Kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 

2,90 kr. pr. kg

Behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 

5,80 kr. pr. kg

Andre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3

11,04 kr. pr. kg

Andre sukkerholdige bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4

25,97 kr. pr. kg

Andre sukkerfrie bestanddele, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 5

22,08 kr. pr. kg

Masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6.

11,04 kr. pr. kg

 

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 22, stk. 9.

Bemærk

Fra og med 1. januar 2018 xblevx afgiftssatserne på bestanddele af henholdsvis kokos og behandlede jordnødder nedsat, og der xblevx indført særlige afgiftssatser på bestanddele af henholdsvis

 • andre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3, fordi råstofafgiften på andre nødder og kerner i CHOAL kap. 2 samtidig xblevx nedsat
 • masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, fordi der i CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4, xblevx indført en tilsvarende bestemmelse, hvortil knytter sig en reduceret afgift, jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, omfatter således kun bestanddele i form at masser omfattet af CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4.

I øvrigt omfatter bestemmelsen i CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6, ikke bestanddele i form af enten marcipan- og nougatmasse eller varer heraf.

Dækningsafgiften på bestanddele af henholdsvis kokos, behandlede jordnødder, andre nødder og kerner samt masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1), 2), 3) og 6) ophæves fra og med 1. januar 2020, fordi råstofafgiften (kap 2) og afgiftspligten på andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer i CHOAL § 1, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Tidligere afgiftssatser

Dækningsafgiften har tidligere udgjort:

 

Periode

1.1.2013 - 31.12.2014 1.1 2015 - 31.12 2017
Vare Kr. pr. kg Kr. pr. kg
Dækningsafgift, kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 *) 5,49 5,79
Dækningsafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 *) 10,99 11,59
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf, CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3 *) 24,61 25,97
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4. *) 20,93 22,08

*) Bemærk at afgiftssatserne indtil 31. december 2017 for dækningsafgiftspligtige varer følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012 med senere ændringer.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

xSKM2019.274.LSRx

xLandsskatteretten fandt, at et selskab, der markedsførte forskellige vaffelblandinger, alene skulle betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af indholdet af nødder og kakao i en creme i vaffelblandingen og ikke af cremen som helhed. x

xLandsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og hjemviste sagen til SKAT til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse af dækningsafgiften.x

SKM2002.643.LSR

Der skulle ikke opkræves dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af peanuts ringe med indhold af jordnøddemasse/pasta, da jordnøddemasse/pasta ikke var råstofafgiftspligtigt, jf. CHOAL § 19, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 5.

Fritagelsen af jordnødder er flyttet til CHOAL § 19, stk. 6.

xSkatterådetx

xSKM2019.165.SRx

xSkatterådet har i et bindende svar bekræftet, at der skal betales dækningsafgift af vægten af mandlerne i den dekoration, der skal påføres noget bagværk, og ikke hele dekorationens vægt.x