Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Collapse C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhedC.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed
Collapse C.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.C.2.1 BruttoindkomstenC.C.2.1 Bruttoindkomsten
Expand C.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomstenC.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomsten
Expand C.C.2.3 Aktiver og passiver, der påvirker indkomstopgørelsenC.C.2.3 Aktiver og passiver, der påvirker indkomstopgørelsen
Collapse C.C.2.4 AfskrivningerC.C.2.4 Afskrivninger
Expand C.C.2.4.1 Generelle regler for afskrivningerC.C.2.4.1 Generelle regler for afskrivninger
Expand C.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibeC.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibe
Expand C.C.2.4.3 ForskudsafskrivningerC.C.2.4.3 Forskudsafskrivninger
Expand C.C.2.4.4 Afskrivninger på bygninger og installationerC.C.2.4.4 Afskrivninger på bygninger og installationer
Collapse C.C.2.4.5 Andre afskrivningerC.C.2.4.5 Andre afskrivninger
C.C.2.4.5.1 Afskrivning i forbindelse med forekomster af grus, ler kalk mv.
C.C.2.4.5.2 Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder
C.C.2.4.5.3 Afskrivning på kvoter og betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordninger [Væsentlige ændringer]
C.C.2.4.5.4 Afskrivning på udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme
C.C.2.4.5.5 Afskrivning på tilslutningsudgifter
C.C.2.4.5.6 Straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af aktiver betalt ved visse tilskud
C.C.2.4.5.7 Afskrivning af udgifter til kunstnerisk udsmykning
C.C.2.4.5.8 Afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter
C.C.2.4.5.9 Afskrivninger uden for afskrivningsloven [Væsentlige ændringer]
Expand C.C.2.5 PeriodespørgsmålC.C.2.5 Periodespørgsmål
Expand C.C.2.6 Henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontolovenC.C.2.6 Henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven
Expand C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditisterC.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister
Expand C.C.4  Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlægC.C.4 Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg
Expand C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningenC.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen
Expand C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.
Expand C.C.7 VirksomhedsomdannelseC.C.7 Virksomhedsomdannelse
Expand C.C.9 Skat ved konkursC.C.9 Skat ved konkurs
Expand C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.C.2.4.5 Andre afskrivninger

 Indhold

Dette afsnit handler om reglerne i afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Afsnittet handler også om afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg efter AL § 27 og om afskrivninger uden for afskrivningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afskrivning i forbindelse med forekomster af grus, ler, kalk mv. C.C.2.4.5.1
  • Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder C.C.2.4.5.2
  • Afskrivning på kvoter og betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordninger C.C.2.4.5.3
  • Afskrivning på udgifter til ombygning og forbedring af værelser til landboturisme C.C.2.4.5.4
  • Afskrivning på tilslutningsudgifter C.C.2.4.5.5
  • Straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af aktiver betalt ved visse tilskud C.C.2.4.5.6
  • Afskrivning af udgifter til kunstnerisk udsmykning C.C.2.4.5.7
  • Afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter C.C.2.4.5.8
  • Afskrivninger uden for afskrivningsloven C.C.2.4.5.9.

Bemærk

Afskrivningsloven anses for udtømmende, da en ejers adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på det aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, må anses for udelukkende at være reguleret af reglerne i afskrivningsloven.

Ved siden af afskrivningsloven er der dog nogle tilfælde, hvor der kan ske afskrivning på udgifter til aktiver, der tilhører en anden end skatteyderen. Afskrivningen sker i disse tilfælde med hjemmel i SL § 6, stk.1, litra a. Dette gælder fx afskrivning på erhvervsdrivendes bidrag til udgifter ved anlæg af gågader og offentlige parkeringspladser og lignende. Se mere om dette i afsnit C.C.2.4.5.10.

Der kan ikke foretages afskrivninger efter afskrivningsloven på udgifter til anskaffelse af aktiver, der anvendes til hobby- og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Den skattepligtige kan dog, såfremt virksomheden er overskudsgivende, foretage fradrag for det værditab, som aktiver, der indgår i virksomheden, skønnes at undergå. Se om indkomstopgørelsen for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed i afsnit C.C.1.1.2.

Afskrivning på udgifter til indretning mv. af lejede lokaler er også omfattet af afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Se AL § 39 og afsnit C.C.2.4.4.9 "Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler", hvor dette er beskrevet.

Fik du svar på dine spørgsmål?