Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Collapse C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhedC.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed
Collapse C.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.C.2.1 BruttoindkomstenC.C.2.1 Bruttoindkomsten
Expand C.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomstenC.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomsten
Expand C.C.2.3 Aktiver og passiver, der påvirker indkomstopgørelsenC.C.2.3 Aktiver og passiver, der påvirker indkomstopgørelsen
Collapse C.C.2.4 AfskrivningerC.C.2.4 Afskrivninger
Expand C.C.2.4.1 Generelle regler for afskrivningerC.C.2.4.1 Generelle regler for afskrivninger
Expand C.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibeC.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibe
Collapse C.C.2.4.3 ForskudsafskrivningerC.C.2.4.3 Forskudsafskrivninger
C.C.2.4.3.1 Hvilke aktiver kan der forskudsafskrives på?
C.C.2.4.3.2 Betingelser for forskudsafskrivninger
C.C.2.4.3.3 Begyndelse med og afslutning af forskudsafskrivninger
C.C.2.4.3.4 Forskudsafskrivningsgrundlaget
C.C.2.4.3.5 Forskudsafskrivningssatsen
C.C.2.4.3.6 Anskaffelse af aktiver der har været forskudsafskrevet på
C.C.2.4.3.7 Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning
C.C.2.4.3.8 Forlængelse af fristen for opfyldelse af betingelserne for forskudsafskrivning
C.C.2.4.3.9 Fraflytning, død og konkurs, ophør mv.
C.C.2.4.3.10 Opgørelse, regnskab, attestation mv.
Expand C.C.2.4.4 Afskrivninger på bygninger og installationerC.C.2.4.4 Afskrivninger på bygninger og installationer
Expand C.C.2.4.5 Andre afskrivningerC.C.2.4.5 Andre afskrivninger
Expand C.C.2.5 PeriodespørgsmålC.C.2.5 Periodespørgsmål
Expand C.C.2.6 Henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontolovenC.C.2.6 Henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven
Expand C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditisterC.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister
Expand C.C.4 Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlægC.C.4 Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg
Expand C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningenC.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen
Expand C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.
Expand C.C.7 VirksomhedsomdannelseC.C.7 Virksomhedsomdannelse
Expand C.C.9 Skat ved konkursC.C.9 Skat ved konkurs
Expand C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.C.2.4.3 Forskudsafskrivninger

Indhold

I dette afsnit beskrives afskrivningslovens regler om forskudsafskrivninger.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke aktiver kan der forskudsafskrives på? (C.C.2.4.3.1)
 • Betingelser for forskudsafskrivninger (C.C.2.4.3.2)
 • Begyndelse med og afslutning af forskudsafskrivninger (C.C.2.4.3.3)
 • Forskudsafskrivningsgrundlaget (C.C.2.4.3.4)
 • Forskudsafskrivningssatsen (C.C.2.4.3.5)
 • Anskaffelse af aktiver der har været forskudsafskrevet på (C.C.2.4.3.6)
 • Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning (C.C.2.4.3.7)
 • Forlængelse af fristen for opfyldelse af betingelserne for forskudsafskrivning (C.C.2.4.3.8)
 • Fraflytning, død og konkurs, ophør mv. (C.C.2.4.3.9)
 • Opgørelse, regnskab, attestation mv. (C.C.2.4.3.10).
Fik du svar på dine spørgsmål?