Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

13.12.1976

-

-

BKI nr. 20 af 23.02.1978

28.12.1977

Virkning 01.01.1978

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Rumænien har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager og den tilhørende ændringsprotokol. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også