Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

23.06.2010

-

-

BKI nr. 55 af 24.09.2010

02.10.2010

Virkning 01.01.2011

Straffesager 02.10.2010

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Monaco er med virkning fra 1. april 2017 omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-des-Finances-et-de-l-Economie/Direction-des-Services-Fiscaux om Monacos skattemyndighed.