Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

28.09.2010

-

-

BKI nr. 28 af 25.10.2012

03.12.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 03.12.2011

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Marshalløerne har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager med virkning fra 1. april 2017. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Marshalløerne er en stat i det vestlige Stillehav i Oceanien.