Historikskema

Indhold

Indgåel-ses dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

22.11.1995

L 260 af 25.04.1996

L 43 af 13.10.1999

Lov nr. 492 af 12.06.1996

Lov nr. 861 af 30.11.1999, § 2

BKI nr. 158 af 06.12.1996

25.12.1996

Virkning 01.01.1997

TfS 1996, 867

Aftale

Gensidig bistand i skattesager

24.02.2005

-

-

BKI nr. 11 af 29.04.2005

24.02.2005

-

Bemærk

Tyskland har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

 

Se også

Se også www.bundesfinanzministerium.de/web/EN/home/home.html om Tysklands skattemyndighed.