Historikskema

Indhold

Indgåel-ses dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

14.01.2000

L 25 af 04.10.2000

Lov nr. 1027 af 22.11.2000

BKI nr. 22 af 22.06.2001

08.05.2001

Virkning 01.01.2002

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 22 om formue.

Uganda har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.ura.go.ug om Ugandas skattemyndighed.