Historikskema

Indhold

Indgåel-ses dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

24.10.1978

- -

BKI nr. 131 af 12.11.1979

28.09.1979

Historisk

Aftale

Gensidig bistand i toldsager.

06.11.1998

-

-

BKI nr. 32 af 04.05.1999

28.05.1999

-

DBO

27.04.2011

L 121 af 28.03.2012

Lov nr. 474 af 30.05.2012

BKI nr. 23 af 05.09.2012

15.07.2012

Virkning 01.01.2013

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 14 om frit erhverv
  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Ungarn har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også

  • Skd.cirkulære nr. 54 af 17. marts 1980 (vejledning om DBO af 24. oktober 1978 - historisk)
  • Www.en.nav.gov.hu om Ungarns skattemyndighed.