Indhold

Dette afsnit handler om ordninger for momsgodtgørelse ved leverancer af varer og ydelser til fremmede staters ambassader, diplomater samt internationale organisationer og deres personale.

Afsnittet indeholder:

 • Ambassader mv. og internationale organisationer
 • Diplomater og teknisk/administrativt personale på ambassader mv., samt personer, som i værtsaftaler for internationale organisationer er omtalt som godtgørelsesberettiget
 • Europa-Kommissionen
 • NATO og NATO-personel
 • Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA).

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.1.7 om salg til diplomater m.fl. i andre EU-lande.

Ambassader mv. og internationale organisationer

Ambassader mv. og internationale organisationer kan få godtgjort moms ved køb af varer og ydelser i Danmark, når

 • købet er på mindst 750 kr. eller derover inkl. moms, og
 • det købte skal anvendes af ambassaden mv. eller den internationale organisation.

Se godtgørelsesordningen efter BEK nr. 812 af 28. juni 2010.

Diplomater og teknisk/administrativt personale på ambassader mv., samt personer, som i værtskabsaftaler for internationale organisationer er omtalt som godtgørelsesberettiget

Diplomater og teknisk/administrativt personale på ambassader mv., og personer, som i værtskabsaftaler for internationale organisationer er omtalt som godtgørelsesberettiget, får godtgjort moms af køb af varer og ydelser i Danmark,

 • når købet er på mindst 1.500 kr. eller derover inkl. moms, og
 • købet anvendes af den ansatte selv eller dennes familie.

Køb af samme dato fra samme sælger kan lægges sammen ved opgørelsen af, om beløbsgrænserne pr. enkelt køb er nået.

Ved "værtskabsaftaler" forstås aftaler om hjemsted, som Danmark har indgået med internationale organisationer med henblik på at fastlægge rammerne for organisationens tilstedeværelse og virksomhed i Danmark.

Ovennævnte beløbsgrænser på 750 kr. og 1.500 kr. gælder ikke for leverancer af

 • Elektricitet
 • Bygas
 • Naturgas
 • Vand
 • Fyringsolie
 • Fjernvarme
 • Renovation
 • Kloakydelser.

Momsen godtgøres ikke ved køb af:

 • Antikviteter
 • Løsøre købt på auktion
 • Brugt løsøre
 • Gavekort og gavemærker
 • Broafgifter
 • Entrebilletter til underholdning
 • Medlemskaber af klubber og foreninger
 • Medicin
 • Ammunition og våben.

Godtgørelsesordningen efter BEK nr. 812 af 28. juni 2010 administreres af Udenrigsministeriet.

Se afsnit D.A.10.1.1.7 om salg til diplomater m.fl. i andre EU-lande.

Europa-Kommissionen

Hvis afgiftspligtige personer har momspligtige leverancer af varer eller ydelser til Europa-Kommissionens repræsentationskontor i Danmark, er dette repræsentationskontor omfattet af en tilsvarende godtgørelsesordning som diplomater m.fl.

Godtgørelsesordningen i forhold til Europa-Kommissionen administreres af Udenrigsministeriet.

NATO og NATO-personel

Der kan i samme omfang og på samme vilkår som for diplomater m.fl. godtgøres moms, der er betalt ved køb af varer eller ydelser til NATO-personel her i landet og til brug ved NATO-hovedkvarter mv.

Forsvarsministeriet administrerer godtgørelsesordningen for NATO og NATO-personel.

Se afsnit D.A.10.1.10 og D.A.10.3.8.

Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA)

For så vidt angår momsgodtgørelse ved leverancer af varer eller ydelser til Den Europæiske Rumfartsorganisation (ESA) henvises der til afsnit D.A.10.1.1.7.3.

Godtgørelsesordningen i forhold til ESA administreres af Udenrigsministeriet.