Indhold

Dette afsnit handler om udmøntningen af skatteministerens bemyndigelse til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udmøntning.

Regel

Skatteministeren er bemyndiget til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.

Se ML § 45, stk. 15.

Udmøntning

Skatteministerens bemyndigelse efter ML § 45, stk. 14, er udmøntet sådan, at momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund administreres af Skatteverket i Sverige.

Spørgsmålet om momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund har kun relevans for afgiftspligtige personer i EU-landene uden for Danmark og Sverige og for afgiftspligtige personer i lande uden for EU.

Bemærk

Bemærk, at en afgiftspligtig person i Danmark ved opgørelsen af det indenlandske momstilsvar har adgang til fradrag for både dansk og svensk moms ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund. Se især afsnit D.A.11.1.6.7 samt ML § 37, stk. 6, og ML § 42, stk. 7.

Se også

Se også om det folkeretlige og EU-retlige grundlag for momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passage af den faste Øresundsforbindelse: