Indhold

Dette afsnit handler om, at hvis betingelserne efter EU's toldkodeks er opfyldt for godtgørelse af told ved indførsel af varer fra lande uden for EU til Danmark, godtgøres den danske moms af varerne i samme omfang.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Hvis betingelserne efter EU's toldkodeks er opfyldt for godtgørelse af told ved indførsel af varer fra lande uden for EU til Danmark, godtgøres den danske moms af varerne i samme omfang.

Hvis der har været betalt dansk moms ved indførslen af varer fra lande uden for EU, men det er åbenbart, at betingelserne for momsfritagelse var opfyldt ved indførslen af varerne, godtgøres momsen efterfølgende.

Se ML § 45, stk. 13.

Se afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse om betingelserne for toldgodtgørelse.