Indhold

Dette afsnit handler om oplysninger til brug for beskatning i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I eller beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL afsnit II.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til mindre virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen
 • Krav til mindre virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen
 • Krav til større virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen
 • Krav til større virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen.

Krav til mindre virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen

Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges, så virksomhedens økonomi og den skattepligtiges private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Herunder skal følgende registreres særskilt:

 • Indskud og hævninger
 • Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den skattepligtige

Hvis indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det særskilt oplyses hvilke værdier, det drejer sig om, og det skal efter Skatteforvaltningens krav kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget. Mellemregningskontoens udvisende ved regnskabsårets udløb skal oplyses særskilt.

For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I, skal følgende oplyses særskilt:

 • Indskudskontoen ved indtræden
 • Kapitalafkastgrundlaget ved indtræden

Se mindstekravsbek. for mindre virksomheder xBEK nr. 1296 af 14. november 2018 §§ 19-22x.

Krav til mindre virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen

For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL afsnit II, skal kapitalafkastgrundlaget ved indtræden oplyses særskilt.

Se mindstekravsbek. for mindre virksomheder xBEK nr. 1296 af 14. november 2018 § 23x.

Krav til større virksomheder, der beskattes i virksomhedsordningen

Virksomhedens bogføring skal tilrettelægges, så virksomhedens økonomi og den skattepligtiges private økonomi er regnskabsmæssigt adskilt.

Følgende skal registreres særskilt:

 • Indskud og hævninger
 • Bevægelser på en mellemregningskonto mellem virksomheden og den skattepligtige.

Følgende skal oplyses særskilt:

 • Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger
 • Værdier, der overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, men som er hensat til senere hævning i virksomhedens regnskab ved regnskabsårets udløb.
 • Mellemregningskontoens udvisende ved regnskabsårets udløb.

Hvis indskud eller hævninger består af andre værdier end kontanter, skal det særskilt oplyses hvilke værdier, det drejer sig om, og det skal efter Skatteforvaltningens anmodning kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget.

Indskudskontoen ved indkomstårets udløb skal oplyses. Reguleringer, der skal ske efter VSL § 3, stk. 6, skal oplyses særskilt. For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I, skal indskudskontoen specificeres ved indtræden.

Konto for opsparet overskud ved indkomstårets udløb skal oplyses særskilt.

Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For indkomståret, hvor virksomheden overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Hvis der vedlægges en specifikation af de fornødne korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af året, hvor virksomheden overgår til beskatning i virksomhedsordningen efter VSL afsnit I, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet, respektive rentekorrektioner efter VSL § 11, stk. 1-3, skal oplyses særskilt.

Hvis den skattepligtige driver flere virksomheder, skal reglerne i xBEK nr. 1295 af 14 november 2018 § 22-25x opfyldes samlet for alle disse virksomheder. Se xBEK nr. 1295 af 14. november 2018 § 26x.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder xBEK nr. 1295 af 14. november 2018§ 22-26x.

Krav til større virksomheder, der beskattes i kapitalafkastordningen

Kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse skal specificeres særskilt. For indkomståret, hvor en virksomhed overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL afsnit II, skal kapitalafkastgrundlaget specificeres ved indtræden.

Hvis der vedlægges en specifikation af de nødvendige korrektioner til egenkapitalen, kan kapitalafkastgrundlaget efter udgangen af året, hvor virksomheden overgår til beskatning i kapitalafkastordningen efter VSL afsnit II, opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital ved indkomstårets begyndelse.

Beregningen og størrelsen af kapitalafkastet skal oplyses særskilt.

Se mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14 november 2018 § 27.

Se også

Afsnittet om de materielle regler og praksis for beskatning i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen i afsnit C.C.5.