Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Collapse A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Expand A.B.3.1 Erhvervsretlige regler for bogføring og regnskabA.B.3.1 Erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab
Collapse A.B.3.2 Bogføring og regnskab på området for indkomstskatA.B.3.2 Bogføring og regnskab på området for indkomstskat
Collapse A.B.3.2.1 Skattemæssige krav til virksomheders årsregnskabA.B.3.2.1 Skattemæssige krav til virksomheders årsregnskab
A.B.3.2.1.1 Definition af mindre og større virksomheder
A.B.3.2.1.2 Mindre virksomheders selvangivelse og regnskab
Expand A.B.3.2.1.3 Større virksomheders regnskabA.B.3.2.1.3 Større virksomheders regnskab
A.B.3.2.1.4 Oplysninger om deltagerbeskattet virksomhed
A.B.3.2.1.5 Oplysninger til brug for beskatning efter VSL afsnit I og II
A.B.3.2.1.6 Afstemning mellem regnskab, indberetninger og moms
A.B.3.2.1.7 Hensættelser til konsolidering af fondskapital
A.B.3.2.1.8 Oplysninger til brug for skyggesambeskatning
A.B.3.2.2 Bogføring og regnskab for A-skat og AM-bidrag [Væsentlige ændringer]
Expand A.B.3.3 Faktureríng og regnskab - momsA.B.3.3 Faktureríng og regnskab - moms
A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
Expand A.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifterA.B.3.5 Regnskabsbestemmelser for punktafgifter
Expand A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.3.2.1 Skattemæssige krav til virksomheders årsregnskab

Indhold

Dette afsnit handler om bogføring og regnskab af hensyn til opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende fysiske personer og for juridiske personer (selskaber mv.).

Afsnittet indeholder:

  • Definition af mindre og større virksomheder (A.B.3.2.1.1)
  • Mindre virksomheders selvangivelse og regnskab (A.B.3.2.1.2)
  • Større virksomheders regnskab (A.B.3.2.1.3)
  • Oplysninger om deltagerbeskattet virksomhed (A.B.3.2.1.4)
  • Oplysninger til beskatning i virksomhedsordning eller kapitalafkastordning (A.B.3.2.1.5)
  • Afstemning mellem regnskab, indberetninger og moms (A.B.3.2.1.6)
  • Hensættelser til konsolidering af fondskapital (A.B.3.2.1.7)
  • Oplysninger til brug for skyggesambeskatning (A.B.3.2.1.8).
Fik du svar på dine spørgsmål?