Indhold

Dette afsnit handler om momsregistrerede virksomheders mulighed for at få delvis godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

Afsnittet indeholder:

  • Godtgørelse af elafgift ved rumvarme mv.
  • Betingelser for godtgørelse.

Godtgørelse af elafgift ved rumvarme mv.

Fra den 1. januar 2012 har momsregistrerede virksomheder, herunder momsregistrerede liberale erhverv, der er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, haft mulighed for af få delvis godtgørelse af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling. 

Den delvise godtgørelse af elafgift for momsregistrerede virksomheder betyder, at virksomhederne netto betaler en elafgift, der svarer til den nedsatte elafgift, som elopvarmede helårsboliger betaler i elafgift af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Se ELAL § 6, stk. 1.

Den delvise godtgørelse vedrører kun forbrug af elektricitet, som ikke er omfattet af betingelserne for elektricitet til brug ved opvarmning af helårsboliger.

År                                                   

Delvis godtgørelse

2019

     x 62,5 øre/kWhx

 

Fra 2016 reguleres satsen for delvis godtgørelse efter udviklingen i nettoprisindekset. Se ELAL § 11, stk. 3 og MINAL § 32 a.

Tidligere udgjorde den delvise godtgørelse af elafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling følgende pr. kWh:

År

Delvis godtgørelse

2013

41,3 øre/kWh

2014 42,1 øre/kWh
2015 49,8 øre/kWh
2016 50,2 øre/kWh
2017 50,5 øre/kWh

x1. januar - 30. april 2018x

50,7 øre/kWh

x1. maj - 31. december 2018x

65,7 øre/kWh

 

Betingelser for godtgørelse

For at der kan ydes begrænset godtgørelse af elafgift til rumvarme mv., skal den godtgørelsesberettigede mængde elektricitet være opgjort som den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de pågældende anlæg opgjort efter måler.

Se også

Afsnit E.A.4.6.13 om fordeling og måling.

Afsnit E.A.4.6.3.2 om godtgørelse af afgift af elektricitet.