Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af cigaretpapir, skrå og snus.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften.

Afgiftssatser

Afgiften af cigaretpapir, skrå og snus udgør:

Periode

1.4.2020 - 31.12.2021

1.1.2022 -

Vare

Afgiftssats pr. stk.

Cigaretpapir, omfattet af FORBRAL § 12.

5 øre

Afgiftssats pr. kg

Kardusskrå og snus, omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1.

113,00 kr.

126,93 kr.

Anden røgfri tobak, omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2.

410,76 kr.

461,37 kr.

Afgiftssatserne i ovenstående tabel følger af § 2 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 (cigaretpapir) samt af § 2 i lov nr. 1588 af 27. december 2019 (kardusskrå, snus og anden røgfri tobak).

Beregning af afgiften

Afgiften for cigaretpapir beregnes ved at gange antal styk med afgiftssatsen.

Afgiften for kardusskrå, snus og anden røgfri tobak beregnes ved at gange varens nettovægt med afgiftssatsen.

Eksempler

Cigaretpapir:

Pakke med 200 stk. cigaretpapirer. Der skal betales en afgiftssats på 5 øre pr. styk. - (200 x 0,05 kr.)  =  10 kr.

Kardusskrå:

18 kg kardusskrå. Der skal (til og med 31. december 2021) betales en afgift på 113,00 kr. pr. kg - (18 x 113,00 kr.) = 2.034,00 kr.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen udgjorde i perioden 1. januar 201x8x - 31. marts 2020:

Vare Afgiftssats
Cigaretpapir, omfattet af FORBRAL § 12. 5 øre pr. stk.
Kardusskrå og snus, omfattet af FORBRAL § 13, stk. 1. 73,85 kr. pr. kg.
Anden røgfri tobak, omfattet af FORBRAL § 13, stk. 2. 268,44 kr. pr. kg.