Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for delvis fradragsret for moms i forbindelse med opførelse mv. ved byggeri for egen regning (xML § 39x) samt reglerne for delvis fradragsret for moms for andre udgifter end opførelse mv. ved byggeri for egen regning (xML § 38x).

Afsnittet indeholder: