Indhold

Dette afsnit beskriver de tre situationer, hvor byggeri udført af bygherren selv er momspligtigt. Se xML §§ 6 og 7x.

Afsnittet indeholder: