Indhold

Dette afsnit beskriver, at der skal betales moms af varer udtaget fra virksomheden samt arbejde udført af virksomhedens personale. Se xML § 5x, stk. 4.

Afsnittet indeholder: