Efter PSL § 3, stk. 2, nr. 4, kan forskelsbeløb og nedskrivning efter husdyrbesætningslovens §§ 2 og 8 fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se afsnit C.C.4.1 om den skattemæssige behandling af landbrugets husdyrbesætninger.