Klasselotterikollektører kan fradrage udgifter til

 • brevpapir, konvolutter, porto og protokoller samt
 • den erhvervsmæssige andel af eventuelle udgifter til telefon

i den skattepligtige indkomst.

Som udgift til husleje kan fradrages et skønsmæssigt beløb fastsat under hensyn til

 • den samlede lejeudgift
 • udgiften til rengøring
 • lys og varme for hele lejligheden.

Hvis der lejes erhvervslokaler, kan der foretages fradrag for de udgifter, der er forbundet med lejemålet.

For lønmodtagere er der kun fradrag for ovennævnte udgifter i det omfang udgifterne sammen med andre fradragsberettigede udgifter overstiger x6.300 kr. (2020), (2019: 6.200 kr.)x. Se LL § 9, stk. 1. Se afsnit C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtagere om denne bundgrænse.

Se også

 • C.A.4.3.1.1 om fradrag for lønmodtager
 • C.A.4.3.1.2 om udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde
 • C.A.4.3.1.3 om fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring
 • C.A.4.3.1.4 om udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur
 • C.A.4.3.1.5 om repræsentationsudgifter
 • C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.
 • C.A.4.3.1.7 om udgifter til værktøj og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.8 om lønmodtagerens betaling til arbejdsgiveren for tab
 • C.A.4.3.1.9 om lønmodtagerens tab ved tyveri
 • C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler, herunder pc'er og arbejdstøj
 • C.A.4.3.1.11 om fradrag for advokatudgifter.