I afsnittet er kun medtaget fradrag, hvor der gør sig særlige forhold gældende for avisbude. For øvrige fradrag henvises til de generelle afsnit om fradrag for den pågældende udgift.

Lønnen til et avisbud er A-indkomst.

Avisbude kan foretage fradrag i deres personlige indkomst med dokumenterede udgifter til aflønning af hjælpebude, da forholdet betragtes som en deling af A-indkomst. Udgiften kan ikke reducere A-indkomsten, dvs. den skattepligtige indkomst, som der skal indeholdes A-skat i.

Avisuddelere, som anvender egne børn både over og under 15 år som hjælpebude, kan reducere den personlige indkomst med løn til disse børn sammen med eventuel løn til fremmede hjælpebude. Børnene beskattes af denne lønindtægt, selv om de er under 15 år. Se meddelelse fra skattedepartementet, skd. 14.94 og afsnit C.A.9 om børns beskatning.

Om fradrag for befordringsudgifter i forbindelse med udbringningen af aviserne, se afsnit C.A.4.3.3.