• Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om løbende ydelser (C.A.4.3.5.1)
 • Løbende ydelser til godkendte foreninger mv. og religiøse samfund - LL § 12 stk. 2 og 3 (C.A.4.3.5.2)
 • Løbende ydelser til ikke-godkendte foreninger mv. ( C.A.4.3.5.3)
 • Løbende ydelser til personer ( C.A.4.3.5.4)
 • Gensidigt bebyrdende aftaler (C.A.4.3.5.5)
 • Oversigt over fradrag for løbende ydelser (C.A.4.3.5.6)
 • Gaver til kulturinstitutioner (C.A.4.3.5.7)
 • Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8 A (C.A.4.3.5.8)
 • Liste over godkendte foreninger (C.A.4.3.5.9)
 • Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2 (C.A.4.3.5.10)
 • Fradrag for gaver til forskning (C.A.4.5.3.11)
 • Liste over institutioner, der er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H  (forskningsgaver) (C.A.4.5.3.12)