Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Selvangivelses- og oplysningspligter (A.B.1)
  • Registreringspligt (A.B.2)
  • Bogføring og regnskab (A.B.3)
  • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
  • Skønsmæssige ansættelser (A.B.5)
  • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
  • Told (A.B.7)
Hvad er nyt?

Ændrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen "Skatteforvaltningen" eller den pågældende styrelses navn, fx "Toldstyrelsen".

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2018.22.LSR

A.B.4.5.5

SKM2018.130.SR

A.B.1.2.2.8.8.

SKM2018.301.ØLR

A.B.5.2 

SKM2018.341.ØLR

A.B.5.3.2

Følgende afsnit er udbygget og præciseret med eksempler:

  • A.B.1.2.2.2.1 Indberetning af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst.