Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)
  • Tidligere afgiftssatser. 

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)

I perioden 2017-2019gælder nedenstående satser for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved elektricitet. Se ELAL § 6, stk. 1. Af de første 4.000 kWh skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet.

1. jan. - 31. dec. 2017*

1. jan. - 31. dec. 2018*

1. jan. - 31. dec. 2019*

Energiafgift

øre/kWh

40,5 x40,7x 40,0

*Satserne er baseret på 2015-niveau og reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindsekset, jf. § 32 a i MINAL.

Se ELAL § 6, stk. 1 og 2, som er indsat ved lov nr. 903 af 4. juli 2013, lov nr. 1174 af 5. november 2014, som sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2014, og MINAL § 32 a.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af helårsboliger.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

I perioden 2017-2019 gælder nedenstående satser for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af helårsboliger. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående satser af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede. Se ELAL § 6, stk. 1, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014 og sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2014.

1. jan. - 31. dec. 2017*

1. jan. - 31. dec. 2018*

1. jan. - 31. dec. 2019*

Energiafgift

øre/kWh

91,0 91,4 89,8

*Satserne er baseret på 2015-niveau og reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindsekset, jf. § 32 a i MINAL.

Se ELAL § 6, stk. 1 og 2, som er indsat ved lov nr. 903 af 4. juli 2013, lov nr. 1174 af 5. november 2014, som sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1292 af 12. december 2014, og MINAL § 32 a.

Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begynder før og sluttes efter en satsændring, anvendes de ændrede satser for så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for afgiftsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Med SKATs tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014  bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven.Ved lov 903 af 4. juli 2013 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden 2012 til 2016.

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

1. jan.
- 31. dec. 2012
 

 1. jan.
- 31. dec. 2013
 

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1.

Energiafgift

øre/kWh

51,7 

23,3 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

0,6 

0,6 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

4,0 

4,0 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

6,1 

6,2 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

62,4 

34,1 

41,2

38,0

38,3

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

 1. jan. - 31. dec. 2012

 1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1.

Energiafgift

øre/kWh

63,5 

64,7 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

0,6 

0,6 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

4,0 

4,0 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

6,1 

6,2 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

74,2 

75,5 

83,3

87,8

88,5

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.