Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelse frem til og med 2018 og tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside, www.SKM.dk.

Beløbsgrænser for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven for x2018 og 2019x:

1. jan. - 31. dec. 2018 

x1. jan. - 31. dec. 2019x

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

60,0 x60,7x

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

21,6 x21,9x

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænser for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for x2018 og 2019x:

1. jan - 31. dec. 2018 

x1. jan. - 31. dec. 2019x

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

46,3 

x46,8x

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænser for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) for perioden x2018 til 2019 xi CO2-afgiftsloven:

1. jan. - 31. dec. 2018

x1. jan.- 31. dec. 2019x

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

 13,8

x13,9x

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

 4,9

x4,9x

Tidligere satser for afgiftslempelse

Satserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2012 til 2016 fremgår af nedenstående to skemaer.

Energiafgiftslovene

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. jan. 2013 

1. feb. - 31. dec. 2013

1. jan  - 31. dec. 2014

1. jan  - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

49,5

 

17,8

50,4

 

18,1 

58,8 

 

21,2

73,0

 

26,3

58,9

 

21,2

59,4

 

21,4

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

 

49,5

 50,4

 58,8

 59,8

45,4

45,8

Bemærk

Bemærk at elektricitet indtil 1. januar 2014 var omfattet af CO2-afgiftsloven.

CO2-afgiftsloven

1. jan. - 31. dec. 2013

 

1. jan.  - 31. dec. 2014

1. jan.  - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

x1. jan. - 31. dec. 2017x

 

Loft for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,0 

13,2

13,5

13,6

x13,7x

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,7 

4,8

4,8

4,8

x4,9x